Közlemények


Keresés:   

Az EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság tájékoztatója leányvállalat ügyvezetőjének kinevezéséről

06.29. 21:00
Soronkívüli tájékoztatás

Az EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1036 Budapest, Lajos u. 74-76., Cg. 01-10-043483) ezúton teszi közzé az alábbiakat.

Az EST MEDIA Nyrt. 2011. június 28-tól az egyszemélyi tulajdonában álló EMG Médiacsoport Korlátolt Felelősségű Társaság (1036 Budapest, Lajos u. 74-76.) ügyvezetőjévé választotta Pankotai Csaba urat, akinek elsődleges feladata a Részvénytársaság 2011. június 24-i közgyűlésén elfogadott reorganizációs intézkedési terv szerint megőrzendő tevékenységek közül az EMGPrint üzletág szakmai-operatív vezetése. Munkája során elsősorban az ingyenes programmagazinok területén végrehajtandó reorganizáció irányítására, az eredményes működés kialakítására koncentrál. Az EMG Médiacsoport Kft. reorganizációjának egyéb feladataival továbbra is a társaság másik ügyvezetője, dr. Balázs Csaba úr foglalkozik majd.

Pankotai Csaba úr a romániai és bulgáriai programmagazinok piacán szerzett jelentős tapasztalatokat. Érdekeltséggel rendelkezik a romániai Şapte Seri, valamint a bulgáriai Programata programmagazin családokban, utóbbinak az ügyvezetését is ellátta.

Budapest, 2011. június 29.

EST MEDIA Nyrt.

Copyright © 2011 Est Media Vagyonkezelő Nyrt.
All rights reserved
1013 Budapest, Várkert rakpart 17. fszt. 1.
Tel.: [ 36 1 ] 782-9843     Fax: [ 36 1 ] 782-9067     info@estmedia.hu